subsidie
Subsidies.
Lees dan onze algemene informatie over subsidies. COVID-19 en de gevolgen voor uw subsidie. Voor alle activiteiten of projecten waarvoor u subsidie ontvangt, geldt dat u zich bij de uitvoering moet houden aan de COVID-maatregelen van de Rijksoverheid, uw gemeente en veiligheidsregio.
Subsidies.
Op deze pagina leest u meer over het aanvragen. Subsidievaststelling jaarlijkse subsidie. Een jaarlijkse subsidie is een subsidie die per boekjaar of een aantal boekjaren aan een instelling. Een projectsubsidie is een subsidie voor incidentele projecten of activiteiten, waarvoor het college.
Subsidie muzikale en culturele vorming Gemeente Bladel.
Zie bij Nadere regels individuele subsidiëring muzikale en culturele vorming Bladel 2018, artikel 7, Kwaliteit, van de regeling. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de keuze voor een bepaalde docent, maar als de docent niet gecertificeerd is, dan wordt in het nieuwe cursusjaar géén subsidie toegekend.
Subsidieregelingen.
Werkgevers in de interieurbouw en meubelindustrie kunnen subsidie ontvangen wanneer een medewerker een opleiding of cursus heeft afgerond. Ook een werknemer kan zelf subsidie aanvragen als hij de cursus zelf heeft betaald. Voorwaarde is wel dat het bedrijf aangesloten is bij het Sociaal Fonds Meubel en daar premie aan afdraagt voor de medewerkers.
ONDERNEMERSDIPLOMA BEROEPSVERVOER 300 SOOB Subsidie per module!
Sectorinstituut Transport en Logistiek draagt zorg voor het verwerken van de aanvragen voor Subsidie. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient de opleiding waarvoor subsidie is aangevraagd gevolgd te worden bij een opleider en voor zover sprake is van een branchekwalificerende opleiding dient het examen afgenomen te zijn bij een Examenstelling.
Subsidies Financiering van techniek en innovatie DeBreed.nl.
Dankzij ruim 40 jaar ervaring met innovatie subsidies is onze werkwijze even efficiënt als doelmatig. De Breed Partners verzorgt je volledige subsidie aanvraag inclusief de inhoudelijke, technische en wetenschappelijke hoofdstukken zodat je innovatie perfect aansluit bij de doelstelling van de subsidieverstrekker.
Subsidies Provincie Overijssel.
Rechterbalk Rechterbalk rechterbalk blauwrechterbalk Rechterbalk blauwtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Aanvraag subsidie grijs-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Subsidie aanvragen: Hoe vraagt u een subsidie aan? Welke kosten komen voor subsidie in aanmerking? Meld wijzigingen in uw project Eindverantwoording en vaststelling Openbaar subsidieregister Wet en regelgeving Staatssteun kennisgeving default-randtekst Inhoud Inhoud inhoud-blok Bekijk ook.
Subsidie aanvragen Schiedam.
Wat u moet doen om subsidie aan te vragen. Wat u moet doen nadat u subsidie heeft ontvangen. Lees de informatie in de ASV goed door voordat u subsidie aanvraagt. Hiermee voorkomt u dat wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Contacteer ons